SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Daň a její zákonitosti
Název: Daň a její zákonitosti
Autor:
Klíčová slova: daně, právo, zákon berní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Jedná se o přednášku J.M. prof. JUDr. Viléma Funka při příležitosti uvedení do rektorského úřadu. Tématem je daň a berní systém. Autor se zabývá definicí daně, jejím účelem, zásadami pro výběr daně, srovnává vývoj s právním systémem. Dále popisuje právní daňové poměry v českých zemích. Závěrem zmiňuje požadavek na změnu berního systému.

(Čurdová Ivana)

Základní zákon berní
Název: Základní zákon berní
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: daně, právo, zákon berní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

V reakci na říšský zákon o dávkách (Reichsabgabenordnung) se autor pouští ke zkoumání stavu zákonů berních v Československu. Tyto normy, mnohdy přejaté z dob Rakouska-Uherska, shledává ve srovnání s německou úpravou nedostatečné. Prvně jsou vytknuty nejpalčivější body, následně předloženy myšlenky modernizační. 

(Olekšák Petr)

Související autoři

více o hledání