SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Duševní dějiny moderního člověka hospodářského
Název: Duševní dějiny moderního člověka hospodářského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: kapitalismus, majetek podnikatelské myšlení, podnikání, recenze, vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Ide o recenziu knihy Wernera Sombarta, Der Bourgeois, v preklade Mešťan. Autor sa snaží popísať zmýšľanie hospodárskeho a podnikateľského človeka vtedajšej doby. Popisuje premenu človeka predkapitalistického v človeka kapitalistického, ktorá sa začala, v rannom období, hlavne honom za zlatom. V náväznosti na to, autor pojednáva o tom, ako sa choval človek majetný keď s majetkom už disponoval.

Bučko Ján

Sociální rozvstvení městského obyvatelstva
Název: Sociální rozvstvení městského obyvatelstva
Autor: Bláha, Arnošt
Klíčová slova: městské sociální vrstvy, migrace obyvatelstva, sociální stratifikace, vlastnictví
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Na začiatku článku je spomenuté, prečo ľudia migrujú do miest a čo je príčinou resp. motívom ich zakladania. Ďalej sa autor snaží v článku vysvetliť formovanie jednotlivých sociálnych vrstiev v meste. Popisuje jak rozdiely medzi mešťanmi a roľníkmi tak rozdiely medzi jednotlivými mešťanmi. Predovšetkým rozdiely v materiálnom vlastníctve predurčovali zaradenie do sociálnych vrstiev mestského obyvateľstva. Ďalšími určujúcimi faktormi sociálneho zatriedenia bolo napríklad vzdelanie či politická moc človeka.

Bučko Ján