SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K otázce dobrovolného pojištění pensijního
Název: K otázce dobrovolného pojištění pensijního
Autor: Lukáš, Josef
Klíčová slova: dobrovolné penzijní pojištění, soukromí úředníci
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Zákon o pensijním pojištění soukromých úředníků vznikl 16. prosince 1906; podle něj dobrovolné pensijní pojištění nedostane kdokoli, ale jen soukromí úředníci. Ti se dělí na dvě kategorie, a to na úředníky, kteří již pensijní povinnosti podléhali a byli jí zbaveni, a na ty, kteří dosud povinně pojištěni nebyli. Dále existuje možnost nechat se pojistit u veřejnoprávního pojišťovatele, který musí uchazeče pojistit, pokud splní všechny podmínky.
Josef Lukáš v článku řeší otázku, kdo o přihlášce a připuštění k dobrovolnému pojištění rozhoduje – zda pensijní ústav, nebo zemské úřadovny, kterým podle paragrafu 55 odstavce 1 pensijního zákona náleží všechno jednání se svými členy...

Související autoři

více o hledání