SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Měnová novela
Název: Měnová novela
Autor: Horna, Miloš
Klíčová slova: koruna, měna, měnová novela, revalvace kurzu
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Autor se ve svém příspěvku zabývá problematikou měnové novely, jejímž cílem bylo podřídit měnovou oblast Protektorátu Říši. Věnuje se především tématu stanovení směnného poměru mezi českou korunou a německou markou, jehož výše byla určena 10:1. Udává, že tento kurz byl zvolen kvůli snadné přepočitatelnosti a lepšímu vystižení cenových hladin obou států, než jak by byl vyjádřen poměrem zlatého obsahu obou měn. V další části textu poukazuje na body, k nimž musí dojít, aby kurz byl použitelný i ve vnějším styku s ostatními zeměmi a nakonec zmiňuje zvýšení obsahu zlata v české koruně a její zhodnocení zhruba o 17%.

(Kučerová Hana)

Související autoři

více o hledání