SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení
Název: Národní hospodářství. Díl prvý, Úvod, populační problém, nauka o zemědělském a lesním těžení
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: národní hospodářství, populační otázka, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha je rozdělena do tří kapitol, v první autor vymezuje pojmy národního hospodářství, definuje, čím se národní hospodářství zabývá a vymezuje jeho postavení oproti ostatním vědám. Druhá kapitola, zabývající se populační teorií, vyvrací Malthusovu populační teorii na základě technologického pokroku, migrace a sociálních změn. Třetí kapitola pojednává o zemědělství a navazuje na migraci obyvatel z venkova do měst.

(Voleman Jakub)

Ženská otázka v letech 1900 - 1920
Název: Ženská otázka v letech 1900 - 1920
Autor: Hajn, Alois
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Manželské právo, Novomalthusianismus, Populační otázka, Volební právo, Ženská otázka, Ženské hnutí
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Kniha je výborem článků autora z let 1900 – 1920 uveřejněných v časopise Osvěta lidu na téma ženská otázka. Hlavním tématem je volební právo žen. Dále si všímá si toho, že ženy byly v občanském zákoníku postaveny na úroveň nesvéprávných, zatímco v trestním právu byly plně odpovědné. Zabývá se také otázkou manželství, nemanželského soužití, potratů, ochrany mateřství nebo sňatkových inzerátů.

(Běláčková Vendula)