SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární
Název: Albín Bráf a jeho působení učitelské a literární
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Albín Bráf, pedagogická činnost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Oslavný článek o doktoru práv Albínu Bráfovi se v úvodu zabývá vývojem národohospodářské vědy na akademické půdě. Autor popisuje historický vývoj ekonomie, osamostatnění vědy národohospodářské a Bráfovy zásluhy na zahájení výuky této vědy v českém jazyce. Dále se můžeme dočíst o Bráfově široké publikační činnosti v samostatně publikovaných spisech, encyklopediích a periodikách, ve kterých autor článku vyzdvihuje nejen vědecký přínos, ale i jejich slohovou a stylistickou stránku. V poslední části se věnuje Bráfově pedagogické činnosti na univerzitě, jeho přednáškovým a lektorským schopnostem a aktivitě pro osvětu široké veřejnosti.

Mareš Filip

Související autoři

více o hledání