SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Název: Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Autor: Matoušek, Josef
Klíčová slova: hospodářská politika, obilní monopol, státní zásahy, vázané hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

 Významná část knihy je věnována historické podstatě a vývoji metod usměrňovaného hospodářství. Jsou jmenováni autoři, kteří se tímto tématem zabývali od merkantilismu až po autorovu současnost. Zároveň je odkazováno na jejich díla, která se touto problematikou v průběhu dějin zaobírají; autor tak podává ucelený přehled podstatných prací a názorových proudů pojednávajících o usměrňovaném hospodářství na průřezu dějin.
   V následující části jsou zásahy státního aparátu do ekonomiky podrobeny kritice. Autor klade důraz na nutnost komplexního chápání ekonomiky se všemi důsledky její propojenosti...

Související autoři

více o hledání