SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářska Morava
Název: Hospodářska Morava
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: hospodářský rozvoj, Morava, moravský separatismus, nacionalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Autor článku se zabývá českým hospodářským životem, českou hospodářskou pozicí a hospodářskou budoucností tehdejší Moravy. Pokouší se pomocí rozsáhlých údajů a statistik přiblížit příčiny slabého hospodářského postavení české Moravy oproti německé, zvláště pak v průmyslové výrobě a podnikatelské činnosti.

(Trnovská Zuzana)

K vývoji průmyslu a obchodu v Čechách
Název: K vývoji průmyslu a obchodu v Čechách
Autor: Matys, Jan
Klíčová slova: české země, hospodářský rozvoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Text mapuje vývoj obchodu a řemesel v českých zemích od středověku až do 18. století a počíná pohledem do ciziny. Je sledován postupný růst světové směny a kladen akcent na význam rozvoje techniky. V části věnované výhradně českým zemím pak autor pojmenovává vlivné historické aspekty, které napříč staletími ovlivnily vývoj domácího hospodářství. V průběhu též v obecné rovině příležitostně zkoumá, jaké vlivy jsou podstatné pro rozvoj hospodářství.

(Olekšák Petr)