SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší
Název: Celní a platební jednota Čech a Moravy s Německou Říší
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: korporativismus, organizace hospodářství, Protektorát Čechy a Morava, stavovství, Velkoněmecká říše
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Celní zapojení je jedním z nejvíce zmiňovaných témat Národohospodářského obzoru roku 1940. K 1. 10. 1940 bylo vyhlášeno připojení celního území Protektorátu k Říši a došlo tak k utvoření jediného celního prostoru s volným peněžním stykem a zrušenými devizovými hranicemi. Autor chápe celní unii jako propojení dvou států ve spojitou nádobu a zároveň zmiňuje nutnost postupného vyrovnávání hladin v obou zemích. Přizpůsobování se především týká úrokových sazeb a jejich úprav podle sazby v Německu. Pokud by hladiny nebyly vyrovnány, docházelo by podle Klimeckého k přesunům kapitálu...