SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O jednotnou nemocenskou pojišťovnu
Název: O jednotnou nemocenskou pojišťovnu
Autor: Lukáš, Josef
Klíčová slova: nemocenská pokladna, pojištění, pojišťovna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek se zabývá návrhem nového zákona o nemocenských pojišťovnách. Především vyzdvihuje rozdíly mezi tímto návrhem a zákonem z 9. října 1924, č. 221 sb. z. a n.  Článek dále také zaznamenává, jaké typy pojišťoven budou zrušeny, případně zachovány. Zmíněno je také, kdo může být členem té které pojišťovny, a kolik členů musí pojišťovna mít, aby nebyla zrušena. Rozebírány jsou též problémy, které mohou s novou úpravou zákona nastat – např. příslušnost k pojišťovně.

(Faustová Tereza)

Spisy Kampelíkovy
Název: Spisy Kampelíkovy
Autor: Kampelík, František Cyril
Klíčová slova: asekurace, kampelička, kollaturní spořitelna (lidová spořitelna), mrtvý kapitál, Pojišťovna, spořitelna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Autor reaguje na soudobou situaci v českých zemích, všímá si nevyužití veškerého kapitálu z důvodu neexistence spořitelen. Inspiruje se systémem spořitelen v zahraničí a nabízí svůj vlastní systém, originální pro české země, a podává návod, jak ho vytvořit. Všímá si nerozvinutosti pojišťovnictví v českých zemích, dává návod na jeho zřízení a vysvětluje jeho výhody.

(Novotný Ondřej)