SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Jan. Am. Komenského myšlenky národohospodářské
Název: Jan. Am. Komenského myšlenky národohospodářské
Autor: Novák, Jan
Klíčová slova: J. A. Komenský, národohospodářské myšlenky, Uhry
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Autor mapuje působení J. A. Komenského, především jeho příspěvky politicko-hospodářské. Nejvíce pozornosti je dopřáno práci, která vznikla v návaznosti na pobyt v Uhersku, kam byl Komenský pozván Jiřím I. Rákóczym, aby pomohl ve snaze o reformu školského systému. Vývoj událostí jej pak vedl k sepsání spisu Štěstí národa. Tento neveliký svazek obsahuje soubor poznatků a rad, které se vztahují jak k vnitropolitické situaci Uher, tak k národohospodářství a politice obecně. Tyto poznatky jsou autorem probrány. Další bližší zkoumání přivádí autora k dřívějším aktivitám Komenského na Moravě, kde působil jako rozhodčí v případech svědomí (smírčí soudy mezi bohatými a chudými)...

Související autoři

více o hledání