Jan. Am. Komenského myšlenky národohospodářské

Autor: Novák, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: J. A. Komenský, národohospodářské myšlenky, Uhry
Bibliografický záznam: NOVÁK, Jan. Jan. Am. Komenského myšlenky národohospodářské. Obzor národohospodářský XXII. (1917). Praha:J. Otto. 1917, roč. XXII., s. s. 201-207, 241-247. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1917
Ročník: XXII.
Rozsah stran: s. 201-207, 241-247.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor mapuje působení J. A. Komenského, především jeho příspěvky politicko-hospodářské. Nejvíce pozornosti je dopřáno práci, která vznikla v návaznosti na pobyt v Uhersku, kam byl Komenský pozván Jiřím I. Rákóczym, aby pomohl ve snaze o reformu školského systému. Vývoj událostí jej pak vedl k sepsání spisu Štěstí národa. Tento neveliký svazek obsahuje soubor poznatků a rad, které se vztahují jak k vnitropolitické situaci Uher, tak k národohospodářství a politice obecně. Tyto poznatky jsou autorem probrány. Další bližší zkoumání přivádí autora k dřívějším aktivitám Komenského na Moravě, kde působil jako rozhodčí v případech svědomí (smírčí soudy mezi bohatými a chudými). Zmíněno je v této souvislosti vydání dalšího díla pod názvem Listové do nebe, které přispívá právě k problematice sociální nerovnosti.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání