SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Název: Čtvrtstoletí úrazového pojištění dělníckého v Rakousku
Autor: Odstrčil, Bedřich
Klíčová slova: dělnictvo, Rakousko, úrazové pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Nauka o mezdním fondu
Název: Nauka o mezdním fondu
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: dějiny ekonomických teorií, dělnictvo, ekonomové, fyziokraté, mezdní fond, národohospodářské zákony, oběžný kapitál
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Dílo se zabývá problematikou mezdního fondu a jeho literárně-historickým původem. Autor popisuje stoupence a odpůrce této nauky, vývoj myšlení jednotlivých ekonomů a knihu zakončuje závěrem, že nauka o mezdním fondu je mylná.

(Rybová Lucie)

Vývoj hnutí dělnického v Rakousku
Název: Vývoj hnutí dělnického v Rakousku
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: dělnictvo, hnutí, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1898
   
Abstrakt:

Tento ne příliš dlouhý článek obsahuje veliké množství informací převážně historického rázu, které se vztahují k dělnickému hnutí v Rakousku, a to nejen k jeho vývoji, ale i k problémům, se kterými se muselo toto hnutí vypořádávat.
Historický obrázek vývoje dělnického hnutí autor vykresluje do velkých podrobností, takže kdo nehledá podrobné informace spojené s tímto tématem, toho tento článek příliš nezaujme, ale pro ty co se chtějí dozvědět podrobně co, jak, kde, kdo je tento článek ušitý přímo na míru.

Týř Pavel