SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Ženská otázka v středověku
Název: Ženská otázka v středověku
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Cech, Německo, žena
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Článek seznamuje čtenáře s přednáškami Karla Büchera o ženské problematice. Ženská otázka se dá rozdělit na dvě podotázky: 1. Ochrany- legislativní rámec, jiné vnitropodnikové standardy pro ženy, snaha přizpůsobit práci ženě, 2. Rozšíření výdělkových oborů ženiných- snaha přizpůsobit danou práci ženě. Dílo provází čtenáře od vrcholného středověku, přes novověk až po tehdejší současnost. Jsou popsána všechna úskalí, se kterými se mohly tehdejší ženy potýkat, např. postoj cechů, demografická situace aj. Je doplněno statistickými údaji z relevantních zdrojů, které autor uvádí.

(Drábek Jakub)

Související autoři

více o hledání