Vincenc Uzel

Datum narození : 16.říjen 1869
Místo narození : Horní Počernice
Datum úmrtí : 19.červenec 1940
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Rakouská domovní daň třídní a její reforma, In: Obzor národohospodářský XII (1907)

Uzel, Vincenc

Jedná se v podstatě o daň z majetku, kterou již zavedla Francie (daň z oken) a Německo (daň ze zastavěné plochy). Pro výpočet daně slouží počet obytných místností domu bez ohledu na jeho polohu a lokalitu. Výhodou daně je její stabilita, protože dům zůstává v jedné kategorii. Problém je, že rozdíl mezi třídami je příliš výrazný, a proto se ozývají hlasy volající po jejím zrušení a nahrazení jinou daní. Navrhována je daň, která by se stanovila od hodnoty stavení, což by odráželo její skutečnou tržní cenu. Tato cesta je však velmi subjektivní a administrativně náročná. Jinými měřítky daně by tak mohla být kubatura, nájemná či užitková hodnota...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání