Vladimír Josef Paulat

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Reorganisace amerického bankovnictví, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Paulat, Vladimír Josef

O americkém bankovnictví není sporu, že finančně ovládá celý svět. Dělí se na dvě skupiny National Banks a State Banks. První skupina je upravena zákonodárstvím federálním, podléhajícímu přísnějším ustanovením. Druhá skupina podléhá zákonodárství státu, ve kterém existuje. Zmiňována je neudržitelná skutečnost, že banky nesmějí mít filiálky v místě mimo své působiště. Podle autora jde o zastaralý předpis, který znevýhodňuje venkovské banky oproti např. New Yorku. Zmíněné opatření vede k jeho obcházení např. tím, že banky zakládají filiálky svých přidružených finančních společností...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání