Jan Novák

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Jan. Am. Komenského myšlenky národohospodářské, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Novák, Jan

Autor mapuje působení J. A. Komenského, především jeho příspěvky politicko-hospodářské. Nejvíce pozornosti je dopřáno práci, která vznikla v návaznosti na pobyt v Uhersku, kam byl Komenský pozván Jiřím I. Rákóczym, aby pomohl ve snaze o reformu školského systému. Vývoj událostí jej pak vedl k sepsání spisu Štěstí národa. Tento neveliký svazek obsahuje soubor poznatků a rad, které se vztahují jak k vnitropolitické situaci Uher, tak k národohospodářství a politice obecně. Tyto poznatky jsou autorem probrány. Další bližší zkoumání přivádí autora k dřívějším aktivitám Komenského na Moravě, kde působil jako rozhodčí v případech svědomí (smírčí soudy mezi bohatými a chudými)...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání