Alois Musil

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Politické a hospodářské změny v blízkém orientě, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Musil, Alois

Blízký orient v tehdejším pojetí nezahrnuje jen dnešní tzv. „blízký východ“, ale mnohem větší území táhnoucí se na východ až k Afghánské hranici a na západ po pobřeží severní Afriky až k Maroku. Autor u každé oblasti uvádí stručnou historii (kdy a jak se stala kolonií které Evropské mocnosti, co se zde odehrávalo během války, atd.) a současné problémy, se kterými se oblast potýká.

(Sečkár Antonín)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání