Emil Meissner

Datum narození : 17. červenec 1869
Místo narození : Mladá Boleslav
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků, In: Obzor národohospodářský XXVI. (1921)

Meissner, Emil

Autor podrobně rozebírá uvedený zákon a upozorňuje na jeho chyby, nejednoznačné formulace a ostatní pasáže, které by v budoucnu špatným pochopením mohly přinášet újmu hospodářským subjektům. Zároveň u většiny těchto chyb navrhuje, jakým způsobem by je bylo vhodné upravit a odstranit.

(Sečkár Antonín)

Přečti si

O živnostenských oprávněních obchodníkových, In: Obzor národohospodářský XVI. (1911)

Meissner, Emil

V tomto článku dochází k výkladu poněkud nejednoznačně formulovaného § 38. a) živnostenského zákona o živnostenském podnikání. Autor vymezuje rozdíly mezi výrobními a obchodními živnostmi. Je uvedeno, jaké činnosti jsou v kompetenci obchodníka s živnostenským oprávněním a jsou uváděny příklady činností, které obchodník smí i nesmí provádět.
Na základě tohoto výkladu, který ovšem není oficiální, ale spíše autor vyjádřil, jak jej chápe on sám, je zřejmé, kde končí výroba a začíná obchod.

Strakošová Lada

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání