Jan Loevenstein

Fotografie: Loevenstein, Jan
Datum narození : 20. říjen 1886
Místo narození : Hradec Králové
Datum úmrtí : 1. květen 1932
Místo úmrtí : Brno
Počet knih v BE : 2
Počet článků v BE : 0

Jan Loevenstein se narodil 20. října roku 1886 v Hradci Králové. Své vzdělání získal již na rozdělené Pražské universitě a to na Právnické fakultě, kde se rodila česká ekonomická elita. Po světové válce se Loevensteinův profesní život rozvíjel na universitě v Brně (MU), kde působil pod Karlem Englišem. Celou svou profesní kariéru se zabýval národohospodářskými otázkami a to nejen z praktického hlediska, ale i z širšího teoretického hlediska. Mezi hlavní témata jeho zájmu patřila oblast finanční vědy a z teoretické oblasti hlavně metodologie ekonomie a teorie poznání vůbec, což dokládá i výše popsaná kniha. Jan Loevenstein umírá 1. května roku 1932 v Brně.

(Janda Pavel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání