Antonín Houdek

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Vlastnictví v Sovětském svazu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Houdek, Antonín

V úvodu tohoto článku autor popisuje, z čeho vychází systém sovětského vlastnictví a říká, že vlastnické právo vyhází z diktatury proletariátu, konkrétně proletariátu průmyslového. V dalších částech článku jsou zevrubně popsány typy vlastnictví, které jsou v Sovětském svazu přípustné, konkrétně vlastnictví státní, kooperativní a soukromé, a je definován jejich rozsah a možnost nabytí těchto vlastnictví.

(Šimek David)

Přečti si

Vývoj cen a co z něho vyplývá, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Houdek, Antonín

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání