Karel Havlíček Borovský

Fotografie: Havlíček Borovský, Karel
Datum narození : 31. říjen 1821
Místo narození : Borová u Přibyslavi
Datum úmrtí : 29. červenec 1856
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 5
Počet článků v BE : 0
Přečti si

Politické spisy III. část I.

Havlíček Borovský, Karel

Česká šlechta

Pojednává o postavení šlechty v tehdejší době. Dle Borovského by i ona měla platit daně, protože placení daní vede ku prospěchu celého státu.


Co jest byrokracie

V článku nalezneme vysvětlení pojmů byrokracie a úřednictvo, a zároveň jsou pojmy postaveny ve vzájemný kontrast. Autor je zastáncem liberalismu, proto je spíše pro to, aby na úřadech bylo méně úředníků.


Komunismus

Autor považuje komunismus za strašidlo liberálních zásad. Komunismus je postaven na teorii, že nikdo nemá žádné jmění a vše je společné. Není nebezpečný, pokud nemá tolik příznivců, aby se mohl uskutečnit...

Přečti si

Politické spisy III. část II.

Havlíček Borovský, Karel

Proč jsem občanem?

Je rozdělena do dvou částí. V první části se Karel Havlíček Borovský domnívá, že lidé neznají pravý význam náboženství. Náboženství bylo zřízeno, aby se množila láska, poctivost mezi lidmi a aby si vážili jeden druhého. Nejvíce však lidé zapomínají na to, že na světě náboženství není, protože ho potřebuje Bůh, ale protože ho potřebují lidé. Ve druhé části upozorňuje K. H...

Přečti si

Politické spisy. Díl I. Pražské noviny (1846-1848)

Havlíček Borovský, Karel

Potřebnost průmyslové školy české

Zdůrazňuje nutnost školy a vzdělanosti. Odsuzuje chození do školy ze zvyku, tvrdí, že školy a učení v nich je zevšednělé a bývá odbýváno, děti se neučí nic praktického pro život. Kromě čtení a psaní by je měli učitelé motivovat i jinými věcmi, aby se chtěly učit. Odsuzuje výuku v německém jazyce, děti němčině málo rozumí, a proto si ze škol ve výsledku moc neodnášejí...

Přečti si

Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část 2.

Havlíček Borovský, Karel

Potřeba foederace.

   Havlíček se vysmívá vlně „bratrské lásky ke všem národů,“ jež je nyní moderní. Ttvrdí, když milovat národy, tak všechny, a ne jenom Němce a Maďary. Tyto svrchované národy pouze o bratrství mluví, ale mají rádi svoji suverenitu. Proto spojení malých národů a společné demokratické vládnutí je řešením v této situaci.


Die Deutschen Hegemonen [německá nadvláda].

    Zde pouze komentuje a přikládá úryvky z knihy Die Deutschen Hegemonen, kterou napsal Polák Julian Klaczk...

Přečti si

Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část I.

Havlíček Borovský, Karel

Tato kniha se skládá z článků vydaných v Národních novinách převážně v letech 1848 až 1849. Každý článek tvoří samostatnou kapitolu zabývající se konkrétním problémem a jeho možným odstraněním.

Výklad hesla Národních novin

    Objasňuje význam a obsah nadpisů článků, se kterými se mohl běžný občan v revolučních letech setkat...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání