Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část I.

Autor: Havlíček Borovský, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: konstituce, národ, rovnopránost, svoboda, úřady
Bibliografický záznam: HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část I. Praha:Jan Laichter. 1901, s. 27. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Jan Laichter
Rok: 1901
Rozsah stran: 27
Dostupnost v BE: Připravujeme k digitalizaci

Abstrakt:

Tato kniha se skládá z článků vydaných v Národních novinách převážně v letech 1848 až 1849. Každý článek tvoří samostatnou kapitolu zabývající se konkrétním problémem a jeho možným odstraněním.

Výklad hesla Národních novin

    Objasňuje význam a obsah nadpisů článků, se kterými se mohl běžný občan v revolučních letech setkat. Navíc si autor stěžuje na podřazenost českého národa vůči Němcům a chce proti tomu bojovat tím, že občané české národnosti se budou učit na školách česky.


O nařízení ministerstva týkajícím se prozatimního stavu vyšších škol v Čechách

    Jedná se o ostrou kritiku ministerstva osvěty za nařízení, že čeština na gymnáziích je jen dobrovolným jazykem, a ne povinným, a volá po odstranění této situace. Autor poukazuje na důležitost českého jazyka na českých školách.


Slovo v čas o nepoctivosti našich nepřátelů, Němců, Maďarů, aneb kdo jest reakcionář a kdo jest svobodomyslný

    Ostré vystoupení autora proti Maďarům a Němcům za jejich potlačování ostatních národů. Poukázání na jejich klamstvo ohledně jejich názoru, že stojí jen o politickou svobodu, a národnost není pro ně důležitá. Ve skutečnosti by národům nikdy nedovolili mít národní svobodu. Kritizuje je za obelhávání obyvatel říše.


Venkovské úřednictvo a konstituce

    Autor vidí důvod, proč prostý lid špatně smýšlí o úřednících, ve vlastní neschopnosti úředníků. Úředníci nejsou schopni správně pracovat – nechtějí pracovat s novými zákony. Autor je kritizuje, že pořád chtějí preferovat panstvo před obyčejným lidem, i když zákony se už změnily.


O selské aristokratii

    Článek vznikl jako odpověď sedlákům na jejich kritický ohlas na článek, ve kterém byli označeni za nejsurovější aristokraty. Borovský poukazuje na fakt, že sedláci pořád utiskují níže postavený lid a vyzývá k odstranění tohoto jevu a k nastolení rovnosti mezi všemi lidmi.


Vládní návrh obecného zřízení

    Autor kritizuje nové ministerstvo z roku 1848 a jeho návrh obecný. Tento návrh totiž nevede ke slibované svobodě, ale k byrokratickému řetězci, což má za následek jen úplné odstranění obcí.

(Kloudová Dana)

Hodnocení:

Ve vybraných článcích druhého dílu Politických spisů se Karel Havlíček Borovský nevěnoval ekonomické problematice. Všechny články byly politické. Jejich hlavní ideou byl boj za rovnoprávnost všech lidí v monarchii a proti jejich utiskování. Téměř ve všech vybraných článcích poukazuje autor na křivdy vůči českému národu ze strany Rakouska a volá po jejich odstranění. V některých článcích vidí jasné řešení těchto otázek v důslednější emancipaci národa, a to například i v učení českých dětí na školách v českém jazyce.

(Kloudová Dana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání