Theodor Živanský

Datum narození : 20. říjen, 1876
Místo narození : Brno
Datum úmrtí : 28. únor, 1954
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Nové příspěvky k hospodářské statistice české, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Živanský, Theodor

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů...

Přečti si

Obyvatelstvo dle povolání v Čechách, In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Živanský, Theodor

Statistický článek podávající informace o stratifikaci českého obyvatelstva prvně v trojném dělení (zemědělství, průmysl, obchod a tržba), poté ve vybraných oborech a v čase do roku 1900. Autor poukazuje na několik formálních nedostatků, poté interpretuje sebraná data a poukazuje na trendy v českém hospodářství. V závěru přislíbeno širší rozvedení v budoucnu.

Olekšák Petr

Přečti si

Veřejná úprava aprovisace v druhém roce válečném, In: Obzor národohospodářský XXI. (1916)

Živanský, Theodor

V úvodu je rozebírána otázka soběstačnosti v zásobování nezbytnými potravinami, která je shledána jako nedostatečná, což je dokládáno na mnohých datech nepříznivých sklizní. Dále je podrobně rozebírán systém zásobování (aprovisace) obilím. Jsou zde popsána mnohá nařízení, která toto upravují. Mezi nejdůležitější patří závěra všech dosud zbylých zásob obilí a mlýnských výrobků a zřízení válečného obilního úřadu, dále je upravena spotřeba obilí a mlýnských výrobků, později dochází k zavedení tzv. chlebenek umožňujících nákup chleba a mouky. Zkušenosti ovšem ukázaly, že tato úprava je nedostačující a bude zapotřebí úplnější organizace...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání