Veřejná úprava aprovisace v druhém roce válečném

Autor: Živanský, Theodor
Typ: článek
Klíčová slova: aprovizace, válečný obilní úřad, válka, zásobování
Bibliografický záznam: ŽIVANSKÝ, Theodor. Veřejná úprava aprovisace v druhém roce válečném. Obzor národohospodářský XXI. (1916). Praha:J. Otto. 1916, roč. XXI., s. s. 1-10, 71-78, 113-122, 161-173. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1916
Ročník: XXI.
Rozsah stran: s. 1-10, 71-78, 113-122, 161-173.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V úvodu je rozebírána otázka soběstačnosti v zásobování nezbytnými potravinami, která je shledána jako nedostatečná, což je dokládáno na mnohých datech nepříznivých sklizní. Dále je podrobně rozebírán systém zásobování (aprovisace) obilím. Jsou zde popsána mnohá nařízení, která toto upravují. Mezi nejdůležitější patří závěra všech dosud zbylých zásob obilí a mlýnských výrobků a zřízení válečného obilního úřadu, dále je upravena spotřeba obilí a mlýnských výrobků, později dochází k zavedení tzv. chlebenek umožňujících nákup chleba a mouky. Zkušenosti ovšem ukázaly, že tato úprava je nedostačující a bude zapotřebí úplnější organizace. Do jednání o nové organizaci se zapojily i zemědělské korporace a obchodní komory, které se v základních zásadách shodovaly, přesto další úprava aprovizace obilní a moučné na sebe nechala dlouho čekat. Výsledkem bylo nařízení upravující „zajištění zásobení obilím a moukou“. Sestaven byl systém výkupu obilí, kategorizace mlýnů. Je zde popsáno i mnoho dalších nařízení upravujících například způsob mletí, poměry druhů mouky v chlebech i cukrářských výrobcích, nařízení dále regulující osobní spotřebu (úpravy chlebenek) a ceny obilných výrobků. V závěru je zmíněno, že podobné regulace se týkají i mnohých dalších potravin a předmětů nezbytné potřeby.

(Voborníková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání