SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Naše peněžnictví
Název: Naše peněžnictví
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: České země, hospodářská krize, peněžnictví, Protektorát Čechy a Morava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor se v tomto článku zabývá československým peněžnictvím v rozmezí let 1929 a 1938. Na začátku článku se nachází hodnocení schopnosti Českých zemí vypořádat se s úvěrovou a později hospodářskou krizí z roku 1929. Dále autor zaznamenává vliv následné světové krize a dosažení nejhlubšího poklesu indexu průmyslové výrovu roku 1933 na československé peněžnictví. V dalších letech článek popisuje zlepšování průmyslové výroby stejně jako peněžnictví a odolnost československého peněžnictví navzdory krize bursy, která nastala v roce 1938...