SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Knappova teorie peněžní
Název: Knappova teorie peněžní
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: bankovky, metalická měna, nominalismus, papírová měna, peněžní teorie, státovky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Článek informuje čtenáře o problémech tzv. metalických a papírových měn. V úvodu jsou popsána pozitiva i negativa obou pohledů na danou problematiku. Dále je zevrubně vysvětlena peněžní teorie profesora Knappa. Knapp se věnuje definici peněz podle svých požadavků a zavádí termíny pro toto výše zmíněné rozlišení. Snaží se vysvětlit správnost teorie. Uvádí příklady a vysvětluje své zásady spojené se svou studií, posléze z těchto zásad vytváří doporučení pro měnovou politiku.

(Drábek Jakub)