SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Název: Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: doprava, hospodářská statistika, obchod, průmysl, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů...