SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Kaizlova "Věda správní"
Název: Kaizlova "Věda správní"
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: arbitráž, směna, transakční náklady
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje nejprve na cenovou arbitráž, jakožto zprostředkování směny. Poukazuje na to, že arbitráž nabývá na významu a stává se nezbytným doplňkem dělby práce. V poslední době se pak ukazuje, že zprostředkování směny může být samo o sobě živností. Autor dále dělí obchod podle různých kritérií. Dělba práce se projevuje i v obchodě tím, že obchodník už není dopravce, ale tyto funkce se od sebe čím dál tím častěji oddělují. Dokonce je zde i prostor ke vzniku nových povolání jako například špeditér, který se vmezeřil mezi kupce a dopravce...

O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu
Název: O obchodu s cennými papíry a jejich národohospodářském významu
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: akcie, anuita, arbitráž, banky železniční, burza, cedulová banka, cena, částečné dluhopisy, discont, emise, escompt, check, investiční renta, konvertování, kupóny, kurs, kursovní lístek, lombard, losy na splátky, loterní dluhopisy, loterní půjčka, oběh cenných papírů, obchody efektivní, obchody lhůtní, papírová renta, papíry na majitele, pokladniční poukázka, požitkové listy, promessy, prozatímní listy, renta, renty, sirotčí jistota, směnky, splatnost, státní dluhopisy, stříbrná renta, úrok, veřejné dluhopisy, všeobecný státní dluh, výnos, warranty, zakladatelské banky, zákonodárství, zástavní listy, závěreční list, železniční priority
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Kniha se detailně zabývá tématikou cenných papírů. Autor se věnuje významu a cirkulaci cenných papírů, popisuje burzovní a bankovní obchody s cennými papíry. Rovněž poskytuje přehled o cenných papírech v době Rakouska-Uherska, jejich princip, druhy a použití. Vše názorně ukazuje na tematických příkladech.

(Silvarová Lenka)