SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K reformě řádu živnostenského
Název: K reformě řádu živnostenského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, průmyslová výroba, zemědělství, živnostník
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Článek zaměřený na vývoj a růst průmyslové výroby a jejího vlivu na živnostníky. Josef Gruber se v článku odvolává na G. Sombarta. V úvodu článku se zabývá současným stavem hospodářství, jaké změny s sebou přinesl nárůst počtu obyvatel a průmyslové výroby, přesun lidí ze zemědělství do průmyslových odvětví (porovnání evropských zemí a domácích podmínek). Tím se dostává k hlavnímu tématu článku, živnostenskému řádu. Po zhodnocení současného stavu navrhuje konkrétní změny, které by měly nastat a z jakých důvodů. Poukazuje na nutnost zavedení jednotných zkoušek, které by měly jednotný postup, rozsah a druh zkušební látky i taxy...

Zkušenosti nabyté s jednotlivými druhy svépomocných družstev živnostenských
Název: Zkušenosti nabyté s jednotlivými druhy svépomocných družstev živnostenských
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: družstvo, podnikání, sdružení, živnostník
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Výdělková a hospodářská družstva jsou organizacemi, které se zabývají tříděním kapitálu a osobních sil za různými hospodářskými účely. Cílem těchto organizací je vyzbrojit jednotlivé živnostníky pro boj s velkými podnikatelskými subjekty. Sdružování živnostníků má pomoci usnadnění odbytu, úvěru a organizaci výroby.

Růžičková Zuzana