SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dopravní politika
Název: Dopravní politika
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Doprava, dopravní prostředky, dopravní trasy, letectví, plavba, silnice, železnice
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá celkovou koncepcí dopravní politiky jako důležité součásti hospodářství států. Kniha je rozdělena na dvě části, v první se autor snaží popsat jednotlivé druhy tehdejších dopravních cest, jejich základní funkce a důsledky tehdejšího překotného vývoje dopravních prostředků. V druhé části se autor zaměřuje na podrobnější popis jednotlivých druhů dopravních cest a prostředků, popisuje jejich historický vývoj, současný stav a jejich funkce v dobovém hospodářství.

(Bláha Jan)

Hospodářství na zemských železnicích
Název: Hospodářství na zemských železnicích
Autor: Pramen, Václav
Klíčová slova: budování dráhy, zemská správa, zemské dráhy, železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Autor článku jako zaměstnanec zemských drah nabízí kritické nahlédnutí do jejich hospodaření. Popisuje všeobecnou neefektivitu při budování rozsáhlé sítě dráhy, kterou podkládá konkrétními případy. Pozornost věnuje např. politice personálního obsazení stanic, rozdílnosti v jízdních tarifech a mělnickému překladišti. Autor nezůstává u prostého vyjmenovávání problémů, ale volá po nápravě a sám nabízí některá východiska.

Mareš Filip

Na našich drahách
Název: Na našich drahách
Autor: Horák, Václav
Klíčová slova: železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Autor pojal tento článek jako kritiku systému železnic, vlivu ciziny a hlavně Německa na tuto oblast a nepružnosti a nefunkčnosti státního aparátu při možné nápravě.
Problém je v článku velice podrobně vymezen a popsán a autor sám předkládá čtenáři možnosti, jak to řešit ke vší spokojenosti. Na závěr však jen konstatuje, že jednotlivec není slyšet a ti, co by s tím mohli něco udělat, jsou naprosto neteční.

Týř Pavel

Německé říšské dráhy a otázka jich odstátnění
Název: Německé říšské dráhy a otázka jich odstátnění
Autor: Havelka, Jiří
Klíčová slova: jednotné říšské dráhy, železnice, železniční personál
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Nová německá ústava stanovila, že by mělo dojít nejprve k přechodu státních železnic jednotlivých zemí na říši, a následně i k přechodu soukromých železnic na říši. Za největší výhodu tohoto opatření byla považována jednotná správa železnic, finanční úspory se však neočekávaly. Proto se začaly objevovat návrhy, aby říšské dráhy byly přenechány soukromým podnikatelům. Autor článku dále podrobněji rozebírá výhody a nevýhody odstátnění železnic.

(Doležalová Alena)

Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním
Název: Subvencování místních drah v království Českém ve světle národnostním
Autor: Winter, Arnošt
Klíčová slova: české dráhy, subvence, železnice
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Autorův článek navazuje na zmařené zasedání zemského sněmu, po kterém byla finanční situace v království Českém tak kritická, že bylo nutné přerušit vyplácení subvencí. Dále se autor zaměřuje na porovnání výstavby české a německé železnice (především na určité úseky nové výstavby). Informuje také o výši vyplacené podpory na výstavbu drah. Článek je doplněn o rozbor drah ve státním provozu a soukromém provozu.

(Švorc Martin)