Josef Till

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

K otázce koncentrace a racionalisace výroby, In: Obzor národohospodářský XXXII. (1927)

Till, Josef

Autor se zabývá praktickým pojetím koncentrace a racionalizace výroby v Československu v meziválečném období. Svoji analýzu zakládá na Englišově analýze hospodářského stavu z roku 1926. Jeho závěrem je, že koncentrace a racionalizace probíhají nejednotně a neplánovitě, což je podle něj potřeba změnit v zájmu odstraňování překážek.

(Štegmann Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání