Emil Svoboda

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Svoboda, Emil

V úvodu článku nás autor krátce zasvěcuje do historie Josefova. Pokračuje statí zaměřující se na strukturu tehdejších měst. Blíže charakterizuje strukturu Starého Města a Josefova. Upozorňuje na nuzné poměry, které v Josefově vládly a dále pak na problémy s chudinou při asanaci této oblasti. Autor popisuje výstavbu nových domů a jejich pozitivní vliv na budoucnost Josefova.

(Švorc Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání