Karel Polák

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 3
Přečti si

Jednoty českých Raiffeisenských organisací, In: Obzor národohospodářský XIII (1908)

Polák, Karel

Česká raiffeisenská organisace se rozvíjí velkou rychlostí. Organizace není úplně jednotná, a proto vznikla zvlášť v království Českém, kde působí společnost s ručením omezeným Ústřední jednota českých hospodářských společenství. Samostatná Ústřední jednotka pro Moravu a Slezsko a Svaz českých hospodářských společenstev v markrabství Moravském působí v Brně. Ve Slezsku působí Jednota českých hospodářských společenstev v Opavě.
Konečný vývoj českých spořitelních a záložních spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude reprezentován asi 3 000 ústavy a dokončení této organizace lze očekávat asi do šesti let...

Přečti si

Sdružování zemědělců, In: Obzor národohospodářský XIX. (1914)

Polák, Karel

Článek, představující úvodní přednášku Dr. Karla Poláka na České vysoké škole technické z roku 1910, pojednává o okolnostech vzniku družstev, kdy obchodní spojování za účelem společného zisku bylo nejlepší cestou k industrializaci a komercionalizaci samostatných rolníků. Družstevní orgány zaštiťují své členy a kooperace se stává nástrojem v boji proti monopolům. Cílem družstev by mělo být sledování tržních cen a zaměření se na jakost. Autor zdůrazňuje poskytování družstevních úvěrů, jako hlavní funkci družstev. Osvětluje jejich zneužívání a navrhuje možnosti ručení a způsoby jejich poskytování...

Přečti si

Starobní pojišťování živnostnictva a rolnictva u nás, In: Obzor národohospodářský XXX. (1925)

Polák, Karel

Krátký příspěvek vzniká za situace, kdy k zavedení sociálního pojištění zbývá již jen poslední krok. Pojednává se zde o počátcích tohoto hnutí, kdy pojišťovací aparát fungoval na dobrovolném principu, který však musel ustoupit válce, dále o Dr. Albínu Bráfovi, který stál za vznikem české pojišťovny zemské, a o peripetiích vznikajících z konceptu pojišťování v Československu, které na něj před první světovou válkou nebylo zcela připravené.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání