Otomar Podpěra

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Podpěra, Otomar

Autor popisuje současný vývoj měnové a hospodářské politiky v zemích zlatého bloku v kontextu snah o znovuzavedení zlatého standartu. Jmenovitě analyzuje a na statických datech dokládá kroky Anglie, USA a Německa, které zabraňují znovuzavedení zlatého standartu. V závěru vyvozuje, že nejsou odstraněny všechny bariéry mezinárodního obchodu, aby mohl být zlatý standart znovu zaveden.

(Vávra Jan)

Přečti si

O naši zemědělskou politiku, In: Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933)

Podpěra, Otomar

Autor analyzuje pomocí statistických dat ze sčítání lidu v roce 1930 vývoj zemědělství od pozemkové reformy. Dokládá, že zemědělství je příliš zaměřeno na prvovýrobu zemědělských surovin a nikoli na pěstování jakostních plodin, na které je podle autora lépe vybaveno. V závěru zmiňuje opatření hospodářské politiky, které mají za cíl tento směr změnit.

(Vávra Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání