Jan Matys

Datum narození : 16. květen 1877
Místo narození : Malá Hraštice
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 5
Přečti si

České hospodářskopolitické aktuálnosti, In: Obzor národohospodářský XVII. (1912)

Matys, Jan

Dochází k rozvoji soukromého průmyslu následkem vyhlášení podpory průmyslu, rozšiřují se podporovaná odvětví. Individuální zájmy se posunuly do popředí na úkor zájmů národních, které se projevují v politických programech. Proto je potřeba získat vědeckou základnu pro vytvoření správných programů a zjištění, zda zájmy v průmyslu jsou v souladu se zájmy národními.
Projevují se rozdíly v rozvinutosti průmyslu jednotlivých částí Rakouska-Uherska. Německá část není natolik vázána na zemědělství jako česká, jejíž průmysl zde získává kapitál, a vede k obtížnosti stanovit politiku státu neznevýhodňující žádnou oblast...

Přečti si

Dr. Gruber a český praktický život národohospodářský, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Matys, Jan

Článek je zaměřen na vznik a vývoj prvních českých národohospodářských institucí. Především se zabývá osobou Josefa Grubera jako nositele hlavních myšlenek tehdejší české ekonomie a popisuje jeho působení ve zmíněných institucích.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

K vývoji průmyslu a obchodu v Čechách, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Matys, Jan

Text mapuje vývoj obchodu a řemesel v českých zemích od středověku až do 18. století a počíná pohledem do ciziny. Je sledován postupný růst světové směny a kladen akcent na význam rozvoje techniky. V části věnované výhradně českým zemím pak autor pojmenovává vlivné historické aspekty, které napříč staletími ovlivnily vývoj domácího hospodářství. V průběhu též v obecné rovině příležitostně zkoumá, jaké vlivy jsou podstatné pro rozvoj hospodářství.

(Olekšák Petr)

Přečti si

Obchodněpolitické otázky, In: Obzor národohospodářský XX. (1915)

Matys, Jan

Článek popisuje dopad válečného dění na vývoj mezinárodních smluv a naznačuje možné poválečné hospodářské uspořádání. Zajímavé jsou zejména autorovy myšlenky zabývající se vytvořením celní unie v Evropě jako konkurenta pro USA. Autor zde popisuje různé možnosti toho, jak by takové uskupení mohlo vypadat a fungovat.

(Vlček Tomáš)

Přečti si

Princip finanční centralisace v invalidním a starobním pojištění, In: Obzor národohospodářský XIV (1909)

Matys, Jan

Článek podrobně rozebírá v té době nově připravovanou reformu sociálního pojištění a možnosti finanční centralizace. Autor ukazuje jednotlivě dopady, výhody a nevýhody nově navrhovaného centrálního systému správy sociálního pojištění. Říká, že je důležité zohlednit více hledisek ekonomického postavení subjektu – aby ti bohatší dopláceli na chudé, ne naopak.

Salák Ondřej

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání