Arnošt Kraus

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Po druhé s rolníky v Dánsku, In: Obzor národohospodářský XV (1910)

Kraus, Arnošt

Text zachycuje osobní dojmy autora z výpravy agrárního dorostu do Dánska. V úvodu se zabývá osazenstvem zájezdu, cestou do Dánska a osobami, se kterými měl možnost se setkat. Rozebírá návštěvu vysoké školy, několika zemědělských usedlostí, skladů atd. Dále výprava pokračovala do měst Aarhus, Odense atd. Na následujících stranách se výprava dostává do hlavního města Kodaně a autor se zabývá kritickými myšlenkami na adresu dánského družstevnictví. Závěr textu obsahuje zamyšlení nad celou výpravou.

(Švorc Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání