Václav Horák

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

Na našich drahách, In: Obzor národohospodářský VIII. (1903)

Horák, Václav

Autor pojal tento článek jako kritiku systému železnic, vlivu ciziny a hlavně Německa na tuto oblast a nepružnosti a nefunkčnosti státního aparátu při možné nápravě.
Problém je v článku velice podrobně vymezen a popsán a autor sám předkládá čtenáři možnosti, jak to řešit ke vší spokojenosti. Na závěr však jen konstatuje, že jednotlivec není slyšet a ti, co by s tím mohli něco udělat, jsou naprosto neteční.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání