Vladimír Fáček

Datum narození : 6. květen 1870
Místo narození : Jindřichův Hradec
Datum úmrtí : 1. únor 1936
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Prof. Dr. Albín Bráf, In: Obzor národohospodářský VI (1901)

Fáček, Vladimír

Článek byl napsán při příležitosti padesátých narozenin jednoho z nejznámějších českých národohospodářských myslitelů. Shrnuje jeho život a vyzdvihuje jeho zásluhy.

Vlček Tomáš

Přečti si

Studie o našem chudinství veřejném, In: Obzor národohospodářský II. (1897)

Fáček, Vladimír

Článek se snaží řešit situaci českého chudinství veřejného, které se stará zejména o osoby staré, invalidní, nezaměstnané, sirotky, ale i jiné osoby, které jsou v nouzi. Zmiňuje se o změně zákona domovského, který přesouvá alespoň část povinností a plateb z vesnických obcí na průmyslová města, kam se s rostoucím průmyslem stěhuje množství osob. Platilo totiž, že dávky potřebným vyplácela domovská obec, ale pokud se osoba přestěhovala, tak domovského práva nabyla až po 10 letech a z tohoto důvodu spočívala stále většina břemene na obcích venkovských, povětšinou chudých. Fáček nabízí různá možná řešení, např...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání