Karel Chytil

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Práce samouků a diletantů, In: Obzor národohospodářský VII. (1902)

Chytil, Karel

Chytil v článku rozebírá práci samouků a diletantů. Považuje ji za nevkusnou, nezdařenou a neužitečnou. Pokládá si otázku, proč vynakládají tolik energie a úsilí do takové tvorby. Zaměřuje se především na výtvarná umění a umělecký průmysl. Touhu tvořit ve velkém množství vidí hlavně touhu po výdělku, protože práce tohoto druhu je oceněna cenami a mnohdy ne nízkými.
Dále se zabývá jednotlivým uměním a také se zaměřuje na diletantské umění žen, které spočívalo především v ručních pracích.

Kateřina Sobotková

Přečti si

Přeměna Prahy a poměry hospodářské a sociální, In: Obzor národohospodářský IV. (1899)

Chytil, Karel

Článek je pojat jako stesk autora nad tím, jak se v jeho době nešetrně přistupuje k stavbě nových domů a budov a bourání starých historických staveb v Praze. To je ostatně v mnohém aktuální i dnes, i když ne z důvodů, ze kterých se to dělo za autorova života.
Udává zde příčiny a také důsledky jednotlivých akcí: proč jsou malí živnostníci vytlačováni na okraj města, proč se začínají stavět budovy s velkými výklady, atd.
V článku nejsou žádná doporučení nebo návrhy, jak tento stav zlepšit, jen popis a rozbor problému.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání