Jaromír Berák

Datum narození : 15.březen 1902
Místo narození : Kroměříž
Datum úmrtí : 3.prosinec 1964
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

Nová úprava vracení daně z obratu, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Berák, Jaromír

Článek se vyjadřuje k návrhu usnesení vlády, který se týká vrácení daně z obratu při vývozu. Nejprve je popsáno fungování refundací, včetně zmínění těch, kteří mají na refundaci nárok. Následně autor kritizuje úpravu refundací všech obchodových daní a zakončuje článek tím, že návrh je způsobilý pro další jednání a úpravy.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Rozdělení přímých daní v daňové soustavě Česko-Slovenska, In: Obzor národohospodářský XLIV. (1939)

Berák, Jaromír

Autor v článku pojednává o složkách přímých daní tehdejší doby, kterými jsou daně výnosové a daně důchodové a obhajuje jejich existenci. Zabývá se krátce vývojem těchto daní a upozorňuje především na důležitou roli daně důchodové, která byla zavedena až později.

(Helanová Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání