Vladislav Beneš

Datum narození :
Datum úmrtí :
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 1
Přečti si

České živnostnictvo a jeho organisace v komorním obvodě Chebském, In: Obzor národohospodářský XVIII. (1913)

Beneš, Vladislav

Tento článek řeší stav živnostenského společenstva v chebském obvodě. Poukazuje se na to, jaké živnosti přibývají a které naopak ubývají. V okrese lounském a žateckém bylo pouze 17 takovýchto společenstev, ale předpokládalo se jejich rozšíření.
    Hospodářský a sociální stav živnostnictva byl v této době velmi dobrý. Tento kraj měl bohaté obyvatelstvo, které se snažilo o postupnou industrializaci. Pořád zde přibývalo lidí, především dělnictva. Úvěrní poměry byly také celkem dobré, střední živnostnictvo mělo v této době přiměřený kapitál a pro maloživnostníky se plánovalo zřízení živnostenské záložny...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání