Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1922
Ročník : XXVII
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1922. roč. XXVII. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXVII
   

Seznam článků

Přečti si

Bytová politika v Rakousku a v republice československé, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Gruber, Josef

V úvodní části textu poukazuje autor na přesun obyvatel z venkova do měst. Tato situace si již na konci 19. století a počátku 20. století vyžádala řadu pokusů o reformu bytové politiky. Nejprve byl v Rakousku několikrát upravován zákon o bytech dělnických, který přinášel dělnictvu úlevy na činžovní dani. Záhy se však ukázalo, že efektivnější bude zlepšit dostupnost stavebních úvěrů, a za tímto účelem byl v Rakousku i v Čechách založen státní bytový fond.
Za 1. světové války problém nedostatku bytů v Rakousku i v Čechách zmizel, ale pouze do roku 1917...

Přečti si

Německé říšské dráhy a otázka jich odstátnění, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Havelka, Jiří

Nová německá ústava stanovila, že by mělo dojít nejprve k přechodu státních železnic jednotlivých zemí na říši, a následně i k přechodu soukromých železnic na říši. Za největší výhodu tohoto opatření byla považována jednotná správa železnic, finanční úspory se však neočekávaly. Proto se začaly objevovat návrhy, aby říšské dráhy byly přenechány soukromým podnikatelům. Autor článku dále podrobněji rozebírá výhody a nevýhody odstátnění železnic.

(Doležalová Alena)

Přečti si

Poradní sbor pro otázky hospodářské, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

V úvodu stručného článku je kritizován Poradní sbor pro otázky hospodářské za to, že dostatečně nesplňoval svou úlohu hospodářského parlamentu. Pro lepší fungování Poradního sboru byly vydány nové stanovy upravující např. úkol sboru, počet členů, povinnosti sboru. Tyto stanovy jsou v článku detailně popsány.

(Doležalová Alena)

Přečti si

Prof. Dr. Cyril Horáček, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Gruber, Josef

Stručný medailon sepsaný k příležitosti šedesátých narozenin prof. Dr. Cyrila Horáčka. Uvedeny jsou jeho studijní i pracovní úspěchy a zkušenosti, díla, spojitosti s jeho učitelem Dr. Albínem Bráfem a teorie týkající se zejména agrární a sociální politiky, bytové politiky velkoměst, cedulového bankovnictví a měny.

(Doležalová Alena)

Přečti si

Stabilisace měny, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Horáček, Cyril

Jak již název napovídá, autor se ve svém článku zabývá stabilizací československé měny v době poválečné. Poukazuje na nedostatečný zájem politiků i veřejnosti o tuto problematiku. Dále se zabývá otázkou, jak měnu stabilizovat, přičemž dochází k tomu, že jedinou možností je určení směnitelnosti bankovek za zlato.

(Doležalová Alena)

Přečti si

Stabilisace měny a předválečné pohledávky, In: Obzor národohospodářský XXVII (1922)

Horáček, Cyril

Jak již název napovídá, autor se ve svém článku zabývá stabilizací československé měny v době poválečné. Poukazuje na nedostatečný zájem politiků i veřejnosti o tuto problematiku. Dále se zabývá otázkou, jak měnu stabilizovat, přičemž dochází k tomu, že jedinou možností je určení směnitelnosti bankovek za zlato.

(Doležalová Alena)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání