Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1924
Ročník : XXIX.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1924. roč. XXIX.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXIX
   

Seznam článků

Přečti si

Josef Ignác Buček, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Gruber, Josef

Článek se zabývá životem Josefa Ignáce Bučka, prvního učitele hospodářství na pražské univerzitě. V první části především jeho učitelskou činností, v druhé části pak věděckoliterární působností.
Buček měl velký význam pro univerzitu a ekonomické vědy. Jeho vědeckoliterární činnost ale autor hodnotí jako nevýznamnou (Bučkova písemná pozůstalost se ztratila, známy jsou jen 2 knihy), neodsuzuje ale jeho agrárně-politické názory

(Sedlická Monika)

Přečti si

Národní hospodářství na pražské universitě, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Gruber, Josef

Autor v tomto článku chronologicky jmenuje profesory politické ekonomie na pražské univerzitě (jak byla obsazena katedra politické ekonomie) počínaje od Václava Gustava Kopetze až do roku 1924.

(Sedlická Monika)

Přečti si

Několik úvah o tom, co je to přepych, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Drachovský, Josef

Dr. Drachovský reaguje na připravovanou novelu daňového zákona, která se věnuje tzv. přepychové dani. Nejprve definuje problém termínu přepych, především jeho silně relativní charakter a individuální vnímání. Následně se tématu věnuje z národohospodářského a kulturního hlediska.
Shledává, že příliš vysoké daňové zatížení luxusní spotřeby může být naopak v neprospěch společnosti jako celku, když pokles poptávky a ztráty v produkci převýší daňové benefity. Upozorňuje také na to, že bez luxusní spotřeby by nebylo pokroku.

(Kučera Ondřej)

Přečti si

Novela k dávce majetkové, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Funk, Vilém

Dr. Funk se věnuje majetkové dani, která v poválečné době sloužila jako jeden z nástrojů posílení československé koruny. Upozorňuje, že opatření bylo přijato nezvykle rychle, domnívá se, že zejména kvůli společenskému klimatu, kdy lidé několik let po první světové válce viděli v nahromaděném kapitálu majetných především důsledek válečných spekulací.
To je však jediný hodnotový soud, kterého se od Dr. Funka vůči zákonu dočkáme. Následně se věnuje přímo hospodářským dopadům daně, přesněji novely daňového zákona. Podotýká, že zdanění je neúměrně zatěžující, závěrem předesílá, že bude mo...

Přečti si

O vývoji sociálního myšlení v Československu, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Gruber, Josef

Jedná se o proslov v zahajovacím sezení mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze dne 2. října 1924. Autor objasňuje, proč byla Praha vybrána jako sídlo tohoto mezinárodního kongresu. Československá republika podle něj patří k nejprůmyslovějším evropským státům. Zdůrazňuje nejen hospodářský vývoj, ale především nemálo důležitý vývoj sociálněpolitický. Dále autor objasňuje, jak se vyvíjelo sociální myšlení, a zmiňuje nejvýznamnější sociální myslitele chronologicky od historických po v té době současné.

(Sedlická Monika)

Přečti si

Obchodněpolitické otázky československé, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Basch, Antonín

Dr. Antonín Basch v tomto textu popisuje poválečný vývoj v československém zahraničním obchodě. Hned v úvodu se pohoršuje nad některými ochranářskými tendencemi poválečných ministrů obchodu, nicméně dodává, že je již úspěšně započata cesta k postupné liberalizaci.
Jako zásadní vidí rychlý posun od povolovacího režimu k celní ochraně, postupné snižování cel na výrobní zboží, nicméně zachování mírné ochrany v zemědělství.
Důležitost také přikládá dokončení procesu uzavírání obchodních smluv, československé zboží je stále na některých trzích diferencováno a tarifováno nevýhodněji než je tomu u jiných států.
V závěru se krátce zmiňuje o možnosti ustanovení evropské celní...

Přečti si

Sociální péče v Československé republice, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Gruber, Josef

Jedná se o referát pro mezinárodní kongres sociální politiky v Praze v říjnu 1924. První část se zabývá prvním základním pilířem sociální péče – zákonnou dělnickou ochranou. 2. část pak druhým základním pilířem – dělnickým (sociálním) pojištěním. Dále je popisována péče o nezaměstnané, válečné poškozence, děti a osoby jinak bezmocné, péče bytová a družstevní.

(Sedlická Monika)

Přečti si

Tomáš Akvinský, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Gruber, Josef

Tento text vznikl k příležitosti 650. výročí úmrtí Tomáše Akvinského. Autor nejprve představuje vztah církve k národnímu hospodářství. V druhé části se věnuje národohospodářským názorům Tomáše Akvinského, především jeho teorii o hodnotě a učení o úroku. Zmiňuje ale i jeho názory na práci a otroctví nebo na to, co jsou peníze a obchod.

(Sedlická Monika)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání