Rozvoj osobního úvěru rolnického v Bavořích za posledních let

Autor: Viškovský, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: osobní úvěr
Bibliografický záznam: VIŠKOVSKÝ, Karel. Rozvoj osobního úvěru rolnického v Bavořích za posledních let. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Krátký článek, který je celý věnovaný záložnám, jejich spolkům a jejich působení v Bavorsku. Je popsán celý systém vzniku takové záložny, popsána jejich stavba a struktura a také kontrolní mechanismy.
Na závěr autor doporučuje našim záložnám se inspirovat v těchto organizačních věcech právě v zahraničí, protože to povede nepochybně k jejich rozvoji a tak zároveň i k lepšímu vývoji společnosti.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání