Naše snahy národohospodářské v theorii a praxi

Autor: Schuster, Václav
Typ: článek
Klíčová slova:
Bibliografický záznam: SCHUSTER, Václav. Naše snahy národohospodářské v theorii a praxi. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Další z řady článků, které se zabývají národnostní otázkou, upozorňují na nedostatky naší povahy a také na problémy z toho plynoucí v našem snažení o vymanění se z područí německého kapitálu.
Opět se zde objevuje národnostní otázka a autor zmiňuje i heslo „Svůj k svému“ jako proklamované, ale v podstatě nenaplněné. Je zde uvedeno i pár autorových názorů na věc, proč se stalo to a ne to, co bylo zamýšleno.
V článku je věnováno i dost prostoru k výčtu našich vlastností, které spolu s národnostním hnutím mají za následek naše zaostávání a tím i hospodářskou ztrátu.
Jako možné řešení si autor vzal vznik národních podniků a jako příklad uvádí národní podnik na výrobu tužek.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání