O projektu České průmyslové banky v Praze

Autor: Lošťák, J.
Typ: článek
Klíčová slova: průmyslová banka
Bibliografický záznam: LOŠŤÁK, J. O projektu České průmyslové banky v Praze. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Rozsáhlý článek s vysokou informační hodnotou, který je možná až příliš podrobný a zabývá se i věcmi, které podle mne s hlavním tématem článku úzce nesouvisí.
V úvodu se autor věnuje tomu, proč by instituce České průmyslové banky měla být vůbec vytvořena. Vyjmenovává klady i možné zápory a vše dokladuje na příkladech ze zahraničí, kde takové instituce již jsou.
Dále se velice podrobně zaobírá možnostmi, které by takováto banka mohla poskytovat a vše opět dokladuje na datech ze zahraničí.
Na závěr autor jen doufá, že pokud se u nás k založení takové instituce rozhodneme, povede to k rozvoji našeho průmyslu.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání