Státni akce na podporu malých živností v roce 1897

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: malé živnosti
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Státni akce na podporu malých živností v roce 1897. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V podstatě se jedná o výpis a zároveň popis všech akcí, které měly za úkol podporovat malé živnostníky. Jednalo se především o různé kurzy a hlavně o výstavy, kde se malí živnostníci mohli seznámit s novými postupy, technikami, stroji a vším novým, co se nějak dotýkalo jejich oboru.
V článku je vedle mnoha podrobných informací zmíněna i národnostní otázka, protože Gruber píše o tom, jak jsou němečtí živnostníci zvýhodňováni při přijímání do kurzů oproti českým. Národnostní otázka je v textu znát na několika místech, ale to již čtenář pozná sám, protože je to v článku dosti patrné. Z hlediska ekonomického přínos malý až žádný, ale historický přínos tu jistě je.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání