Vysoké školy obchodní

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova:
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Vysoké školy obchodní. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v tomto článku zabývá problémem nízké vzdělanostní úrovně našich podnikatelů a kupců a obzvláště těch, kteří se věnují zahraničnímu obchodu. Jako východisko lze podle Grubera vidět v podpoře vzdělávání těchto skupin. To ostatně dotvrzuje na příkladu zakládání obchodních škol např. v Německu.
V úvodu je pasáž, ve které autor vyzdvihuje všechny výhody, které vyšší vzdělanost má pro ten který obor; podle mě tím obhajuje a nutnost se této otázce konečně začít věnovat, protože jsme i podle něj opět pozadu za našimi sousedy a ztrácíme tak možnost nějak se hospodářsky podílet na zisku, který z obchodu se zahraničím plyne.
V podstatě Gruber sám i podle zkušeností ze zahraničí popisuje a doporučuje, jak by se to mohlo a mělo udělat, která univerzita nebo technická škola by měla co vyučovat, kde, jaké jsou možnosti financování atd.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání