O hospodářskou samostatnost malého státu

Autor: Stocký, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářská samostatnost, mezinárodní obchod, protekcionismus
Bibliografický záznam: STOCKÝ, Jan. O hospodářskou samostatnost malého státu. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1932, s. 18. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1932
Rozsah stran: 18
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jan Stocký se v publikaci věnuje úvahám o hospodářské soběstačnosti tehdejšího Československa, které byly v té době velmi rozšířené vlivem velkého množství ochranářských opatření jednotlivých zemí. Jedná se tedy o studii, zda by bylo tehdejší Československo schopné být hospodářsky samostatné.
Autor analyzuje závislost tehdejšího Československa na obchodu s ostatními zeměmi. Zjišťuje intenzitu této závislosti a zamýšlí se nad možnou substitucí takovými surovinami, které by nahradily suroviny, na jejichž dovozu bylo tehdejší Československo závislé. Vlivem velké míry provádění protekcionistické politiky se rovněž věnuje rozboru příčin, které vedou jednotlivé státy k přijímání ochranářských opatření. V závěru publikace autor předvídá možný vývoj a změny hospodářské struktury země. Hospodářský vývoj by měl být ve znamení hospodářského plánování, přebudování hospodářské struktury a v narůstání vlivu protekcionistické politiky.

(Vaniš Miloš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání